Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Cartera de serveis

Cirugia Dermatològica

Cures Dermatològiques

Dermatologia Pediàtrica

Fototeràpia

Immunodermatologia i Al·lèrgia Cutània

Iontoforesi

Laserteràpia

Lesions Pigmentades i Melanoma

Limfomes cutanis

Malalties Ampul·lars Autoimmunes

Malalties Autoimmunes

Malalties Infeccioses Cutànies i Venereologia

Patologia de la Mucosa Oral

Psicodermatologia

Psoriasi

Teràpia Fotodinàmica

Xarxa d'ambulatoris especialitzats

UNITAT D'IMMUNODERMATOLOGIA I AL·LÈRGIA CUTÀNIA

La pell es un òrgan sofisticat i altament especialitzat que té una funció de barrera mecànica i immunològica enfront a múltiples factors ambientals. Sobre la pell incideixen una gran varietat d’agents químics i estímuls físics. Ocasionalment poden desenvolupar-se respostes anormals enfront aquests estímuls.

La Unitat d’Immunodermatologia i Al·lèrgia Cutània és una unitat especialitzada en el diagnòstic, tractament i recerca d’un grup de malalties dermatològiques al·lèrgiques d’elevada prevalença i amb un important impacte social i econòmic. Les patologies que s’estudien inclouen:

- Èczemes: Especialment l’èczema al·lèrgic de Contacte
- Urticàries
- Reacciones adverses per fàrmacs
- Fotodermatosis (malalties induïdes o agreujades per l’exposició solar)

S’estudien totes aquestes malalties i l’objectiu de la Unitat és establir un diagnòstic i cercar les possibles causes desencadenants d’aquest grup de malalties. Es segueixen uns principis bàsics de confidencialitat de dades i de consentiment dels pacients.

Per arribar al diagnòstic disposem de la tecnologia necessària per a realitzar una sèrie de proves complementàries especialitzades i segures. Les proves que es realitzen inclouen: les proves del pegat ("patch test") o epicutànies, fotopatch, proves cutànies per l’estudi de les reaccions adverses per fàrmacs, proves de provocació de les urticàries físiques, prick test, prova del sèrum autòleg per al diagnòstic de la urticària autoimmune, tecnologia no invasiva per a l’estudi de la funció barrera de la pell i un simulador solar (per l’estudi de fotosensibilitat).

L'estudi de cada pacient a la Unitat és individual i personalitzat a les característiques especials de cada pacient. L'estudi dels èczemes al·lèrgics de contacte constitueix un aspecte molt important a la rutina diagnòstica de les malalties agreujades o desencadenades per factors en relació al treball habitual (dermatosis ocupacionals). La selecció d’una prova complementària s’adapta a les circumstàncies de cada cas. Es treballa de forma coordinada i estreta amb el Serveis de Farmàcia i d’Anestèsia de l'Hospital del Mar.

El tractament d’aquest grup de malalties requereix, juntament amb un tractament puntual, el reconeixement de la substància que pot estar perjudicant el pacient amb la finalitat d’evitar el contacte amb aquesta. S’avalua també la rellevància que pot tenir el resultat tant des d’un punt de vista personal com laboral.

 

Informació malalties

Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques