Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Cartera de serveis

Cirugia Dermatològica

Cures Dermatològiques

Dermatologia Pediàtrica

Fototeràpia

Immunodermatologia i Al·lèrgia Cutània

Iontoforesi

Laserteràpia

Lesions Pigmentades i Melanoma

Limfomes cutanis

Malalties Ampul·lars Autoimmunes

Malalties Autoimmunes

Malalties Infeccioses Cutànies i Venereologia

Patologia de la Mucosa Oral

Psicodermatologia

Psoriasi

Teràpia Fotodinàmica

Xarxa d'ambulatoris especialitzats

UNITAT DE PSORIASI

La unitat de psoriasi està dedicada al control i tractament de pacients amb psoriasi moderada-greu. Manté una estreta relació amb la unitat de fototeràpia. Indica i fa el seguiment de pacients en tractament sistèmic (ciclosporina, metotrexat, acitretina). Finalment, valora els pacients candidats a teràpia biològica.

Quan un pacient és candidat a un tractament biològic es realitzen unes proves prèvies que inclouen unes anàlisis de sang complertes amb marcadors d’infeccions víriques (hepatitis B, hepatitis C, i infecció per VIH), la prova de la tuberculina (repetida als 7-10 dies) i una radiografia de tòrax. Donat que la majoria d’aquests nous tractaments s’administren mitjançant una injecció subcutània (efalizumab, etanercept, adalimumab), s’ensenya al pacient com autoadministrar-se'l. Finalment, donat que un dels tractaments biològics és d’administració intravenosa (infliximab), la unitat de psoriasi disposa d’un espai a l’Hospital de Dia per a la infusió d’aquest tractament, fet que implica que el pacient hagi de quedar-se unes hores per rebre’l.

 

 

Informació malalties

Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques