Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

TRACTAMENTS TÒPICS PER A LES BERRUGUES

2-CANTARIDINA

Forma d'aplicació | Precaucions | Efectes secundaris

La cantaridina és un compost químic obtingut d'un coleòpter i que donada les seva capacitat per provocar butllofes, sense donar lloc a cicatrius residuals s'utilitza en el tractament dels mol·luscs contagiosos i de les berrugues. Normalment es formula a diferents concentracions i amb un colorant verd (verd brillant) que permet assegurar i definir de forma precisa la zona on s'ha aplicat.

Pujar 

Forma d'aplicació

  • Cal aplicar-la amb molta cura i estrictament sobre la lesió a tractar.  Normalment amb el líquid hi ha incorporada una espàtula per a la seva aplicació
  • Després de l’aplicació tòpica de la cantaridina cal esperar uns 2 minuts per tal de que el líquid s’assequi.
  • Una vegada sec, cal aplicar es un apòsit (plàstic no porós)  sobre la berruga.
  • Al cap d´unes 6 hores d´aplicació de la cantaridina pot aparèixer un discret dolor i una vesícula (petita ampolla).
  • L'apòsit  s'ha de retirar al cap de 4-6 hores. Rentar la zona amb aigua i sabó.
  • A les 24-48 hores es forma una vesícula o una ampul·la.
  •  Durant els dies següents la vesícula es seca i la lesió pot desprendre's. S'aplicarà un antisèptic (Betadine soluciónâ, Cristalminaâ) cada dia, fins la curació de  la ferida (4-7 dies).

Si la lesió no desapareix amb una sessió de tractament, cal repetir de nou el tractament.

Pujar

Precaucions

No ha d'aplicar-se la Cantaridina a les següents situacions:
Berrugues  o mol·luscs localitzats a mucoses, parpelles, narius o boca. Ha d’utilitzar-se amb precaució al voltant dels genitals i anus.

Pujar

Efectes secundaris

Normalment l’aplicació de cantaridina sobre una berruga no crema ni dóna lloc a la formació de ferides, però la formació d'una butllofa pot ser a vegades molesta. En un petit número de pacients, pot observar-se el desenvolupament d'un anell de berrugues satèl·lit envoltant la berruga inicial. També rarament pot desenvolupar-se una inflamació dels vasos limfàtics i fins i tot una cel·lulitis, després de tractar berrugues a les plantes dels peus.

Pujar

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques