El Servei de Dermatologia del Parc de Salut Mar desenvolupa una línia d’investigació sobre les bases moleculars del càncer cutani no melanoma. Aquests estudis es realitzen tant al Servei de Dermatologia com al laboratori de Malalties Inflamatòries i Neoplàsies Dermatològiques de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM).

Membres del grup de recerca en càncer cutani:
 • Ramon Maria Pujol Vallverdú. Dermatòleg. Cap de Servei de Dermatologia del PSMAR.
 • Maria Inmaculada Hernández Muñoz. Investigadora sènior de l’IMIM.
 • Agustí Toll Abelló. Adjunt de Dermatologia del PSMAR.
 • Sònia Segura Tigell. Adjunta de Dermatologia del PSMAR.
 • Gemma Martin Ezquerra. Adjunta de Dermatologia del PSMAR.
 • Irene Garcia Diez. Dermatòloga. Investigadora pre-doctoral.
 • Maria Eugènia Hernández. Dermatòloga adjunta de l’Hospital Vall d’Hebron. Investigadora pre-doctoral.
 • Evelyn Andrades. Tècnica de laboratori de l’IMIM.
Projectes finançats en curs:
 1. Títol: Estudi del perfil genòmic i d´expressió en carcinomes escatosos cutanis invasius i intraepitelials
  Tipus d´ajut: FIS.
  Investigador principal: Agustí Toll
  Investigadors col·laboradors: Gemma Martín, Ramon M Pujol, Rocío SalgadoAntecedents: El carcinoma escatós cutani (CEC) invasiu és el segon tumor maligne de la pell en freqüència. Sol aparèixer sobre queratosis actíniques en àrees fotoexposades de gent gran. Queratosis actíniques i carcinomes escatosos invasius comparteixen algunes alteracions genètiques tals com mutacions en el gen p53, però es considera que les variants invasives presenten una major inestabilitat genòmica. Tanmateix, les queratosis actíniques són molt prevalents i només rarament progressen a tumors invasius. No es coneixen els mecanismes que activen aquesta progressió. En estudis previs hem observat alteracions citogenètiques similars mitjançant tècnica d’hibridació in situ fluorescent en queratosis actíniques amb displàsia severa i carcinomes escatosos cutanis invasius ben diferenciats. Recentment s´han incorporat noves tècniques de caracterització molecular que poden afavorir l’estudi de la carcinogènesi del CEC.Objectius: Comparar les alteracions genòmiques, del transcriptoma i del MiRoma en queratosis actíniques i en CECs invasius ben diferenciats en pacients immunocompetents.Metodologia: S’inclouran 30 queratosis actíniques i 30 CECs invasius aparellats de 30 pacients, així com mostres de pell fotoexposada no tumoral dels mateixos individus. S´estudiarà la presència d’alteracions en el nombre de copies de l’ADN, de pèrdua d’heterozigositat i de disomies uniparentals mitjançant la tècnica de SNPs arrays amb la plataforma Whole-Human Genome SNP 6.0 d’Affymetrix. S´analitzarà l’expressió gènica i l’splicing alternatiu mitjançant plataforma del Human miRNA microarray (V2) d´Agilent Technologies. Es compararan els resultats de l´anàlisi genòmic amb l’anàlisi del transcriptoma així com els d´aquest amb el MiRoma.
 2. Títol: Regulació epigenètica de la funció inflamatòria del component epitelial en la progressió metastàsica del carcinoma escatós cutani
  Tipus d´ajut: FIS.
  Investigador principal: Agustí Toll, Maria Inmaculada Hernández
  Investigadors col·laboradors: Gemma Martín, Sonia Segura, Eugenia Hernández, Marta BódaloAntecedents: La presència d´una reacció inflamatòria crònica i persistent pot associar-se a la inducció i el desenvolupament de neoplàsies malignes. Els nostres resultats preliminars en carcinomes escatosos (CEC) han evidenciat que: 1. Els CEC metastàtics presenten alts nivells de Polycomb (família de repressors epigenètics); 2. Polycomb reprimeix l´expressió de citoquines en línies cel·lulars de CEC in vitro; 3. En una elevada proporció de CECs no metastàtics s´evidencia la presència d’infiltrats inflamatoris formats per neutròfils i eosinòfils madurs, mentre que en els CEC metastàtics s´observa una resposta inflamatòria més intensa sense la presència de formes mieloides madures.Hipòtesis: La repressió de l’expressió de citoquines per Polycomb en els CEC bloqueja la diferenciació i funcionalitat del component inflamatori mieloide, afavorint una resposta immune protumoral.Objectius: Identificar els mecanismes responsables de la inducció de Polycomb en tumors metastàtics, caracteritzar l’expressió de citoquines regulada per Polycomb en cèl·lules de CEC i analitzar el seu efecte sobre la diferenciació mieloide, i identificar la presència de cèl·lules mieloides supressores en pacients amb CEC d’alt risc metastàtic.Mètodes: S’analitzaran els nivells de Polycomb (RT-qPCR, Western) en cèl·lules de CEC exposades crònicament a citoquines, s’identificaran els microRNAs mitjançant arrays d´expressió, es quantificaran les citoquines en mitjans condicionats de cultius amb depleció de Polycomb per ELISA, es diferenciaran les cèl·lules mieloides ex vivo en mitjans condicionats per Polycomb i s’analitzarà el perfil fenotípic d’aquestes cèl·lules per citometria, RT-qPCR i arrays d’expressió, així com les poblacions mieloides en sang perifèrica i en tumors de pacients amb CEC.
Articles publicats en els darrers 5 anys en l´àrea de càncer cutani no melanoma:
 • Autors/res (per ordre de signatura): Toll A, Gimeno J, Baró T, Hernández-Muñoz MI, Pujol RM.
  Títol: Study of Epithelial to Mesenchymal Transition in Atypical Fibroxanthoma and Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma to Discern an Epithelial Origin.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Am J Dermatopathol.
  Any: 2016
 • Autors/res (per ordre de signatura): Agustí Toll, Luis C. Fernández, Tirso Pons, Leopold Groesser, Ana Sagrera, Enrique Carrillo-de Santa Pau, Asunción Vicente, Eulàlia Baselga, Miguel Vázquez, Sergi Beltrán, David G. Pisano, Marta Gut, Ramon M Pujol, Christian Hafner, Ivo Gut, Alfonso Valencia, Francisco X. Real
  Títol: Somatic embryonic FGFR2 mutations in keratinocytic epidermal nevi.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Invest Dermatol
  Any: 2016
 • Autors/res (per ordre de signatura): Rovira-López R, Pujol RM, Toll A
  Títol: Repair of a Defect of the Lateral Suprabow.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Dermatol Surg
  Any: 2016
 • Autors/res (per ordre de signatura): Ferrándiz-Pulido C, Hernández-Losa J, Masferrer E, Vivancos A, Somoza R, Marés R, Valverde C, Salvador C, Placer J, Morote J, Pujol RM, Ramon S, Cajal Y, de Torres I, Toll A, García-Patos V.
  Títol: Identification of somatic gene mutations in penile squamous cell carcinoma.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Genes Chromosomes Cancer, 54:629-37
  Any: 2015
 • Autors/res (per ordre de signatura): Manils J, Gómez D, Salla M, Fischer H, Fye JM, Marzo E, Marruecos L, Serrano I, Salgado R, Rodrigo JP, García-Pedrero JM, Serafin A, Cañas X, Benito C, Toll A, Forcales SV, Perrino FW, Eckhart L, Soler C.
  Títol: Multifaceted role of TREX2 in the skin defense against UV-induced skin carcinogenesis.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Oncotarget; 6:22375-96
  Any: 2015
 • Autors/res (per ordre de signatura): Masferrer E, Ferrandiz-Pulido C, Masferrer-Niubó M, Rodríguez-Rodríguez A, Gil I, Pont A, Servitje O, García de Herreros A, Lloveras B, García-Patos V, Pujol RM, Toll A, Hernández-Muñoz I.
  Títol: Epithelial to Mesenchymal Transition in Penile Squamous Cell Carcinoma.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Urol 193: 699-705
  Any: 2015
 • Autors/res (per ordre de signatura): Toll A, Margalef P, Masferrer E, Ferrandiz-Pulido C, Gimeno J, Pujol RM, Bigas A, Espinosa L
  Títol: Active nuclear IKK correlates with metastatic risk in cutaneous squamous cell carcinoma
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Arch Dermatol Res; 307:721-9
  Any: 2015
 • Autors/res (per ordre de signatura): Toll A, Lloveras B, Masferrer E, Ferrandiz-Pulido C, García-Patos V, Gheit T, Pujol RM, Tommasino M.
  Títol: Human beta papillomavirus DNA study in primary cutaneous squamous cell carcinomas and their corresponding metastases.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Arch Dermatol Res; 306: 93-95.
  Any: 2014
 • Autors/res (per ordre de signatura): Mulero MC, Ferres-Marco D, Islam A, Margalef P, Pecoraro M, Toll A, Drechsel NJ, Charneco C, Davis S, Bellora N, Gallardo F, López-Arribillaga E, Asensio-Juan E, Rodilla V, González J, Iglesias M, Shih V, Albà MM, di Croce L, Hoffmann A, Miyamoto S, Villà-Freixa J, López-Bigas N, Keyes WM, Domínguez M, Bigas A, Espinosa L.
  Títol: Chromatin-Bound I?B? Regulates a Subset of Polycomb Target Genes in Differentiation and Cancer.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Cancer Cell; 24: 151-166.
  Any: 2013
 • Autors/res (per ordre de signatura): Groesser L, Herschberger E, Sagrera A, Shwayder T, Flux K, Ehmann L, Wollenberg A, Torrelo A, Bagazgoitia L, Diaz-Ley B, Tinschert S, Oschlies I, Singer S, Mickler M, Toll A, Landthaler M, Real FX, Hafner C.
  Títol: Phacomatosis Pigmentokeratotica is Caused by a Postzygotic HRAS Mutation in a Multipotent Progenitor Cell
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Invest Dermatol; 133: 998-2003
  Any: 2013
 • Autors/res (per ordre de signatura): Ferrandiz-Pulido C*, Masferrer E, de Torres I, Lloveras B, Hernandez-Losa J, Mojal S, Salvador C, Morote J, Ramon y Cajal S, Pujol RM, García-Patos V, Toll A.
  Títol: Identification and genotyping of human papillomavirus in a Spanish cohort of penile squamous cell carcinomas: Correlation with pathologic subtypes, p16(INK4a) expression, and prognosis.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Am Acad Dermatol; 68: 73-82.
  Any: 2013
 • Autors/res (per ordre de signatura): Segura S, Rozas E, Toll A, Martín-Ezquerra G, Masferrer E, Espinet B, Rodríguez M, Baró T, Barranco C, Pujol RM.
  Títol: Evaluation Of Myc Status In Oral Lichen Planus In Patients With Progression To Oral Squamous Cell Carcinoma
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Br J Dermatol; 169: 106-114
  Any: 2013
 • Autors/res (per ordre de signatura): Ferrandiz-Pulido C, Masferrer E, Toll A, Hernandez-Losa J, Mojal S, Pujol RM, Ramon y Cajal S, de Torres I, García-Patos V.
  Títol: mTOR signaling pathway in penile squamous cell carcinoma: pmTOR and peIF4E overexpression correlate with aggressive tumoral behavior.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Urol; 190: 2288-2295.
  Any: 2013
 • Autors/res (per ordre de signatura): Toll A, Masferrer E, Hernández-Ruiz M, Ferrandiz-Pulido C, Yébenes M, Jaka A, Tuneu A, Jucglà A, Gimeno J, Baró T, Casado B, Gandarillas A, Costa I, Mojal S, Peña R, García de Herreros A, García-Patos V, Pujol RM, Hernández-Muñoz I
  Títol: Epithelial to mesenchymal transition markers are associated with an increased metastatic risk in primary cutaneous squamous cell carcinomas but are attenuated in lymph node metastases
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Dermatol Sci; 72(2): 93-102.
  Any: 2013
 • Autors/res (per ordre de signatura): Groesser L, Herschberger E, Ruetten A, Ruivenkamp C, Lopriore E, Zutt M, Langman T, Singer S, Klingseisen L, Schneder-Brachert W, Toll A, Real FX, Landthaler M, Hafner C
  Títol: Postzygotic HRAS and KRAS mutations cause nevus sebaceous and Schimmelpenning syndrome.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Nat Genet; 44: 783-787
  Any: 2012
 • Autors/res (per ordre de signatura): Hafner C, Toll A, Gantner S, Mauerer A, Lurkin I, Acquadro F, Fernández-Casado A, Zwarthoff EC, Dietmaier W, Baselga E, Parera E, Vicente A, Casanova A, Cigudosa JC, Mentzel T, Pujol RM, Landthaler M, Real FX
  Títol: Keratinocytic epidermal nevi are associated with mosaic RAS mutations.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Med Genet; 46: 249-253
  Any: 2012
 • Autors/res (per ordre de signatura): Toll A, Gimeno J, Ferrandiz-Pulido C, Masferrer E, Yébenes M, Jucglà A, Abal L, Martí RM, Sanmartin O, Baró T, Casado B, Gandarillas A, Barranco C, Costa I, Mojal S, García-Patos V, Pujol RM.
  Títol: D2-40 immunohistochemical overexpression in cutaneous squamous cell carcinomas: A marker of metastatic risk.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Am Acad Dermatol; 67: 1310-1318
  Any: 2012
 • Autors/res (per ordre de signatura): Masferrer E*, Ferrandiz-Pulido C, Lloveras B, Masferrer-Niubó M, Espinet B, Salido M, Rodríguez M, Alemany L, Placer J, Gelabert-Mas A, Servitje O, García-Patos V, Pujol RM, Toll A.
  Títol: MYC Copy Number Gains are Associated with Poor Outcome in Penile Squamous Cell Carcinoma
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): J Urol; 188: 1965-1971.
  Any: 2012
 • Autors/res (per ordre de signatura): Hafner C, Toll A, Real FX.
  Títol: HRAS mutation mosaicism causing urothelial cancer and epidermal nevus.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): New Engl J Med; 365: 1940-1942
  Any: 2011
 • Autors/res (per ordre de signatura): Salgado R, Llombart B, Pujol RM, Fernández-Serra A, Sanmartin O, Toll A, Rubio L, Segura S, Barranco C, Serra-Guillén C, Yébenes M, Salido M, Traves V, Monteagudo C, Sáez E, Hernández T, de Álava E, Llombart-Bosch A, Solé F, Guillén C, Espinet B, López-Guerrero JA.
  Títol: Molecular diagnosis of dermatofibrosarcoma protuberans: A comparison between reverse transcriptase-polymerase chain reaction and fluorescence in situ hybridization methodologies.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Genes Chromosome Canc; 50: 510-517.
  Any: 2011
 • Autors/res (per ordre de signatura): Segura S, Salgado R, Toll A, Martín-Ezquerra G, Yébenes M, Sáez A, Solé F, Barranco C, Umbert B, Pujol RM.
  Títol: Identification of t(17;22)(q22;q13) (COL1A1/PDGFB) in dermatofibrosarcoma protuberans by fluorescence in situ hybridization in paraffin-embedded tissue microarrays.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Hum Pathol; 42: 176-184.
  Any: 2011
 • Autors/res (per ordre de signatura): Martín-Ezquerra G, Salgado R, Toll A, Baró T, Mojal S, Yébenes M, García-Muret P, Solé F, Alameda F, Espinet B, Pujol RM.
  Títol: CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B (CKS1B) expression and genetic status analysis in oral squamous cell carcinoma.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Histol Histopathol; 26: 71-77.
  Any: 2011
 • Autors/res (per ordre de signatura): Rozas E, Pujol RM, Toll A
  Títol: Reconstruction of Defects of the Infraorbital Malar Cheek.
  Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Dermatol Surg; 37: 1675-1678
  Any: 2011

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies