Cirurgía Dermatològica

Les principals lesions que son tractades a la Unitat de Cirurgia Dermatològica són les següents: Càncer i precàncer cutani, Nevus melanocítics congènits, Hiperhidrosi, Queloides

Cures dermatològiques

El Servei de Dermatologia inclou una Unitat de Cures Dermatològiques que té per objectiu el tractament i seguiment de pacients amb úlceres cutànies, generalment, de llarga evolució, localitzades en les extremitats inferiors. El dispensari de Cures es realitza, actualment, un dia a la setmana.

Dermatologia Pediàtrica

La Dermatologia Pediàtrica constitueix una subespecialitat de la Dermatologia, que estudia el diagnòstic i el tractament de les malalties cutànies a la infància (des del naixement fins els 16 anys d’edat).

Fototeràpia

La Unitat de Fototeràpia es dedica al tractament de diferents malalties de la pell (psoriasi, dermatitis atòpica, vitiligen, micosi fungoide, entre d’altres) mitjançant la radiació ultraviolada (UV).

Immunodermatologia i al·lèrgia cutània

La pell es un òrgan sofisticat i altament especialitzat que té una funció de barrera mecànica i immunològica enfront a múltiples factors ambientals. Sobre la pell incideixen una gran varietat d’agents químics i estímuls físics.

Iontoforesi

La hiperhidrosi és una excessiva producció de suor ecrí a una o diverses àrees de l’organisme. Hi ha diverses opcions terapèutiques per a aquesta patologia segons la intensitat i zona afectada.

Laserteràpia

El terme làser deriva del concepte de “amplificació de la llum per emissió de radiació estimulada” (en anglès: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Diversos gasos, com el diòxid de carboni, líquids o sòlids són capaços d’emetre fotons (una partícula de llum) quan són estimulats amb una corrent d’alt voltatge.

Lesions pigmentades i Melanoma

El Servei de Dermatologia del Hospital del Mar disposa d’una Unitat de Diagnòstic i Tractament de Lesions Melanocitàries Pigmentades i de Melanoma Maligne. El melanoma maligne és un tumor cutani maligne derivat dels melanòcits, les cèl·lules productores de pigment (melanina) a la pell.

Limfomes Cutanis

Aquesta Unitat es dedica a l’estudi i tractament dels processos limfoproliferatius cutanis, i de forma més específica als limfomes cutanis. És una Unitat que treballa de forma coordinada amb els Serveis de Patologia i d’Hematologia de l’Hospital, i també amb altres Centres integrats a la Xarxa Temàtica de Limfomes Cutanis de Catalunya.

Malalties Ampul·lars Autoimmunes

Les malalties ampul·lars autoimmunes són malalties que es produeixen degut a anticossos contra proteïnes pròpies de la pell. Dit d’una altra manera, el sistema immunològic del pacient identifica certes substàncies normals de la pell com a estranyes, fabricant anticossos que les ataquen.

Malalties Autoimmunes

Les malalties autoimmunes són un grup variat (més de 80 malalties) de processos en les quals el sistema immunitari de forma equivocada ataca i destrueix teixits corporals sans. Dins el grup de malalties anomenades connectivopaties, les estructures que son atacades són del teixit connectiu de la pell, articulacions etc.

Malalties infeccioses cutànies i Venereologia

Les activitats d’aquesta Unitat se centren en l’estudi, el diagnòstic i tractament de les Malalties Infeccioses que afecten la pell, el cabell, les ungles o les mucoses ja sigui de forma primària, és a dir, directament la pell des de l’exterior, o bé secundàriament des d’una infecció existent en un altre òrgan intern.

Patologia de la Mucosa Oral

En aquest dispensari es pretén realitzar un abordatge específic i integral de les malalties que afecten la mucosa oral. Estudiem i tractem un conjunt de malalties molt diverses, incloent processos inflamatoris, tumorals, infecciosos, reactius, autoimmunitaris i psicosomàtics.

Psicodermatologia

Els trastorns psicodermatològics són cada cop més freqüents a la pràctica clínica dermatològica. Les estadístiques sobre la incidència dels trastorns psiquiàtrics entre els pacients dermatològics són molt variables però es considera que aproximadament la tercera part dels pacients que arriben a la consulta per un problema cutani tenen un caire psicodermatològic.

Psoriasi

La unitat de psoriasi està dedicada al control i tractament de pacients amb psoriasi moderada-greu. Manté una estreta relació amb la unitat de fototeràpia. Indica i fa el seguiment de pacients en tractament sistèmic (ciclosporina, metotrexat, acitretina). Finalment, valora els pacients candidats a teràpia biològica.

Teràpia Fotodinàmica

La teràpia fotodinàmica és una tècnica utilitzada en el tractament d'alguns tumors superficials de la pell.

Tricologia

La Tricologia tracta les alteracions qualitatives (displàsies piloses) i quantitatives (alopècies, hirsutisme i hipertricosi) del cabell, ja siguin congènites i adquirides.

Xarxa d’Ambulatoris Especialitzats

En els últims anys s’ha viscut un augment de la demanda de visites a Dermatologia en diferents àmbits, i de manera especial a l’Atenció Primària, constituint avui en dia una de les especialitats més freqüentment consultades en els ambulatori

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies